Poniżej został zamieszczony 7,8 i 9 paragraf regulaminu sklepu Zdrowy-Sen.com

 Kliknij tutaj aby otworzyć formularz odstąpienia od umowy.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej ze Sprzedawcą na odległość przez Sklep Internetowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty wydania produktu, z zastrzeżeniem § 8 niniejszego Regulaminu. Odstąpienie od umowy należy wysłać na adres poczty e-mail sklep@Zdrowy-Sen.com lub na adres siedziby Sprzedawcy - Zdrowy Sen, ul. Dębowa 60, 37-403 Pysznica.

 2. Wzór odstąpienia, o którym mowa w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Termin do odstąpienia od umowy mija po upływie 14 dni od:

  1. dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub dnia w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument może wysłać do nas wiadomość e-mail z informacją dotyczącą planowanego odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, następnie Konsument ma 14 dni na dostarczenie Produktu do siedziby Sprzedawcy.

 5. Zwrotu towaru Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta dokonuje na własny koszt.

 6. Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta jest odpowiedzialny za dostarczenie Produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru zakupionego Produktu. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z Uprawnieniami Konsumenta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, tak, aby nie został uszkodzony w trakcie transportu. Jeżeli to możliwe, Produkty prosimy zwracać w oryginalnych kartonach z dodatkowymi zabezpieczeniami. Na oryginalnych kartonach prosimy nic nie pisać. Do paczki ze zwrotem prosimy dołączyć dokumenty t.j. gwarancja oraz instrukcja. Zwracany produkt należy dostarczyć na adres: Zdrowy Sen, ul. Dębowa 60, 37-403 Pysznica.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta, który dostarczy produkty uszkodzone lub niekompletne do Sprzedającego, zostanie obciążony kosztami naprawy. 

 8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta koszt zwracanego Produktu oraz koszt najtańszej przesyłki najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Produktu do siedziby Sprzedawcy. (zwykle w ciągu 3-4 dni)

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Produktu.

 10. Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z odstąpieniem od umowy.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje:

  1. zamówieniom spersonalizowanym, w których zamówiony Produkt został, wyprodukowany według specyfikacji Klienta na jego specjalne zamówienie.

  2. przedsiębiorcom dokonującym zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku gdy dostarczony produkt jest uszkodzony Klientom przysługuje prawo do reklamacji. 

 2. Wszystkie Produkty w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją producenta.

 3. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE PRODUKTU.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

 2. Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty produktu przechodzi na Konsumenta lub Przedsiębiorcę z Uprawnieniami Konsumenta w momencie doręczenia mu zamówionego Produktu przez przewoźnika. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta indywidualnie organizuje odbiór towaru przez własnego przewoźnika/kierowcę to odpowiedzialność przechodzi na Konsumenta lub Przedsiębiorcę z Uprawnieniami Konsumenta w momencie wydania Produktu temu przewoźnikowi/kierowcy.

 3. Reklamacji zakupionych Produktów należy dokonać pisemnym zgłoszeniem poprzez wysłanie opisu okoliczności oraz dowodów uzasadniających reklamację (zdjęcia oraz opis) na nasz adres e-mail sklep@zdrowy-sen.com lub poprzez wiadomość SMS na numer tel. +48 692-409-245 lub +48 731-304-441.

 4. Do poprawnego przyjęcia reklamacji niezbędne będzie podanie nazwy reklamowanego Produktu oraz danych Klienta lub numer zamówienia.

 5. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 6. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, na własny koszt, który po uznaniu reklamacji zostanie zwrócony.

 7. Sprzedawca na rozpatrzenie reklamacji ma do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

 1. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: 

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznych, które w swoich zadaniach statutowych mają ochronę konsumentów.

  4. skorzystanie z pomocy internetowej platformy ODR działającej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Aktualności z naszego bloga

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password