Regulamin sklepu internetowego Zdrowy Sen

Regulamin sklepu określa m.in zasady zawierania umowy sprzedaży przez sklep Zdrowy-Sen.com. W regulaminie zawarte są ważne informacje na temat Sprzedawcy, sklepu internetowego oraz informacje o przysługujących prawach Konsumenta.

Spis treści

§ 1 Pojęcia

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Wymagania techniczne

§ 4 Warunki składania zamówień

§ 5 Koszty dostawy oraz formy płatności

§ 6 Dostarczenie zamówienia

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Ochrona danych osobowych

§ 11 Postanowienia końcowe

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 Pojęcia

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Karta produktu - strona Sklepu Internetowego ze szczegółami produktu tj. opis, zdjęcia, parametry, z której istnieje możliwość dodania produktu do koszyka

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Produkty - artykuły znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep Internetowy – sklep meblowy Zdrowy Sen dostępny pod adresem internetowym https://www.Zdrowy-Sen.com.

Sprzedawca – Monika Rychlak, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Meblowy www.Zdrowy-Sen.com, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8651795447, nr REGON 830444852, ul. Dębowa 60, 37-403 Pysznica.

§ 2 Postanowienia ogólne

Właścicielem Sklepu Internetowego Zdrowy-Sen.com jak i również artykułów wystawianych na aukcjach internetowych jest Sklep Meblowy www.Zdrowy-Sen.com Monika Rychlak

Adres:

Dębowa 60,
37-403 Pysznica

NIP: PL8651795447
REGON: 830444852
Numer konta ING: 49 1050 1445 1000 0092 7972 4547

Dane do kontaktu dla Klientów:

 1. Adres e-mail: sklep@zdrowy-sen.com

 2. Telefon: +48 692 409 245 lub +48 731 304 441

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową Produktów znajdujących się w jego ofercie („Produkty”), t.j. meble: m.in. stoły, krzesła, łóżka, materace, biurka, ławy, meble wypoczynkowe, kuchenne, łazienkowe, do przedpokoju i inne. 

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep Internetowy jest upoważniony przesłać na adres poczty e-mail Kupującego prośbę do wypełnienia ankiety po dokonanym zakupie. Kupujący może ale nie musi wypełnić ankietę.

Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają ww. przepisy.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania i złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym potrzebne jest:

  • urządzenie stacjonarne lub mobilne z dostępem do Internetu

  • skrzynka pocztowa e-mail

  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron WWW (wymagana jest włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript).

 

§ 4 Warunki składania zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć, każdy, czyli: Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta,

 2. Wypełniając formularz rejestracyjny/zamówienia, Klient potwierdza, że podane w nim dane są pełne i prawdziwe. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego/zamówienia, podanie dokładnego adresu pocztowego i numeru telefonu. Numer telefonu służy nam jako forma awaryjnego kontaktu dla sklepu oraz przewoźnika. Aby złożyć zamówienie nie ma obowiązku założenia konta w Sklepie Internetowym, wystarczy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podczas składania zamówienia.

 3. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia oferty. Klient składając zamówienie na produkt, składa ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail automatyczny komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia.
  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sklepu Internetowego z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty

 4. Sklep Internetowy w momencie wysłania wiadomości e-mail do Klienta z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji potwierdza dostępność zamówionego produktu.

 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli podane w formularzu dane są niepełne lub nieprawidłowe. Brak możliwości skontaktowania się z Klientem w ciągu 3 Dni Roboczych od złożenia zamówienia również skutkować może anulowaniem jego zamówienia. 

 6. Zamówione Produkty wysyłane są zgodnie z terminem podanym na Karcie Produktu.

 7. Jeżeli Sklep Internetowy nie jest w stanie zrealizować zamówienia w terminie podanym na Karcie Produktu, to Sklep Internetowy informuje Klienta o tym fakcie. Klient następnie decyduje co do dalszej realizacji zamówienia.

 8. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 9. Sprzedawca przekazuje Klientowi elektroniczny dowód zakupu na wskazany w zamówieniu adres e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od wysyłki towaru.  Fakturę zakupu generujemy zazwyczaj w ciągu 2-3 dni od zakupu.

§ 5 KOSZTY DOSTAWY ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie przedstawione ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, chyba że wskazano inaczej.

 2. Poza ceną zamówionego Produktu, należy doliczyć do niej koszt przesyłki, który pokrywa Klient, chyba że wyraźnie wskazano, że wysyłka jest za darmo. Koszt przesyłki jest indywidualny dla każdego Produktu.

 3. Usługa pobrania (płatność za zamówienie u kuriera) zawsze kosztuje 15 zł. Niezależnie od ilości zamawianego towaru.

 4. Za złożone zamówienie można zapłacić, dostępnymi formami płatności:

  1. Zwykłym przelewem bankowym

  2. Płatnością elektroniczną przez serwis Przelewy24

  3. Za pomocą kart płatniczych

  4. Za pobraniem - płatność gotówką lub kartą u kuriera

 5. Przy wyborze przez Klienta płatności z góry, należy zapłacić w terminie do 5 Dni Roboczych od złożenia zamówienia w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.

§ 6 DOSTARCZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia dostarczane są różnymi firmami kurierskimi i spedycyjnymi.

 2. Czas wysyłki podany jest na Karcie Produktu.

 3. Gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił produkty z różnym terminem realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie dla produktu o najdłuższym czasie realizacji, chyba, że ustalono inaczej.

 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

 6. W momencie odbioru przesyłki Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta potwierdza jej odbiór w nienaruszonym stanie.

 7. W przypadku uszkodzenia paczki i/lub zawartości obowiązkiem Klienta jest spisanie protokołu szkody oraz powiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie. Prosimy o spisanie protokołu szkody w ciągu 1 godziny, ponieważ spisanie protokołu później uniemożliwia nam odzyskanie odszkodowania za powstałe szkody. Dziękujemy

 8. Przy wyborze odbioru osobistego, zamówione Produkty będą gotowe do odbioru w terminie podanym na Karcie Produktu. Zamówienia przy odbiorze realizujemy wyłącznie po ich wcześniejszym opłaceniu z góry.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej ze Sprzedawcą na odległość przez Sklep Internetowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty wydania produktu, z zastrzeżeniem § 8 niniejszego Regulaminu. Odstąpienie od umowy należy wysłać na adres poczty e-mail sklep@Zdrowy-Sen.com lub na adres siedziby Sprzedawcy - Zdrowy Sen, ul. Dębowa 60, 37-403 Pysznica.

 2. Wzór odstąpienia, o którym mowa w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Termin do odstąpienia od umowy mija po upływie 14 dni od:

  1. dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub dnia w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument może wysłać do nas wiadomość e-mail z informacją dotyczącą planowanego odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, następnie Konsument ma 14 dni na dostarczenie Produktu do siedziby Sprzedawcy.

 5. Zwrotu towaru Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta dokonuje na własny koszt.

 6. Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta jest odpowiedzialny za dostarczenie Produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru zakupionego Produktu. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z Uprawnieniami Konsumenta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, tak, aby nie został uszkodzony w trakcie transportu. Jeżeli to możliwe, Produkty prosimy zwracać w oryginalnych kartonach z dodatkowymi zabezpieczeniami. Na oryginalnych kartonach prosimy nic nie pisać. Do paczki ze zwrotem prosimy dołączyć dokumenty t.j. gwarancja oraz instrukcja. Zwracany produkt należy dostarczyć na adres: Zdrowy Sen, ul. Dębowa 60, 37-403 Pysznica.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta, który dostarczy produkty uszkodzone lub niekompletne do Sprzedającego, zostanie obciążony kosztami naprawy. 

 8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta koszt zwracanego Produktu oraz koszt najtańszej przesyłki najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Produktu do siedziby Sprzedawcy. (zwykle w ciągu 3-4 dni)

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Produktu.

 10. Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z odstąpieniem od umowy.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje:

  1. zamówieniom spersonalizowanym, w których zamówiony Produkt został, wyprodukowany według specyfikacji Klienta na jego specjalne zamówienie.

  2. przedsiębiorcom dokonującym zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku gdy dostarczony produkt jest uszkodzony Klientom przysługuje prawo do reklamacji. 

 2. Wszystkie Produkty w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją producenta.

 3. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

 2. Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty produktu przechodzi na Konsumenta lub Przedsiębiorcę z Uprawnieniami Konsumenta w momencie doręczenia mu zamówionego Produktu przez przewoźnika. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta indywidualnie organizuje odbiór towaru przez własnego przewoźnika/kierowcę to odpowiedzialność przechodzi na Konsumenta lub Przedsiębiorcę z Uprawnieniami Konsumenta w momencie wydania Produktu temu przewoźnikowi/kierowcy.

 3. Reklamacji zakupionych Produktów należy dokonać pisemnym zgłoszeniem poprzez wysłanie opisu okoliczności oraz dowodów uzasadniających reklamację (zdjęcia oraz opis) na nasz adres e-mail sklep@zdrowy-sen.com lub poprzez wiadomość SMS na numer tel. +48 692-409-245 lub +48 731-304-441.

 4. Do poprawnego przyjęcia reklamacji niezbędne będzie podanie nazwy reklamowanego Produktu oraz danych Klienta lub numer zamówienia.

 5. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 6. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, na własny koszt, który po uznaniu reklamacji zostanie zwrócony.

 7. Sprzedawca na rozpatrzenie reklamacji ma do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: 

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznych, które w swoich zadaniach statutowych mają ochronę konsumentów.

  4. skorzystanie z pomocy internetowej platformy ODR działającej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Podanie danych osobowych tj. Imię, Nazwisko, Adres, Telefon itp. jest niezbędne aby można było przyjąć oraz zrealizować zamówienie.

 3. Dane osobowe przetwarzane są m.in. na podstawie umowy (zakupu) oraz w celu realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO). 

 4. Precyzyjne informacje na temat przetwarzania Państwa danych przez Sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności.

 5. Każdemu klientowi przysługuje prawo do skierowania skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz prawo sprzeciwu, prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Klienci mogą kierować na adres sklep@zdrowy-sen.com

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 Kliknij tutaj aby otworzyć formularz odstąpienia od umowy.

Aktualności z naszego bloga

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password